Servis

Popis materiálu

Údaje o materiálu zjištěné při schvalovacích zkouškách jsou nejvhodnější k prokázání shodnosti dodávaných produktů z pásových ocelí válcovaných za studena s běžnými normami nebo specifikacemi zákazníka a k posouzení stability procesu. K dimenzování dílů a procesů při dalším zpracování našich produktů u našich zákazníků je však účelné a nutné mít stále více dalších znalostí o chování materiálu.

Společnost BILSTEIN CEE a.s. se těchto požadavků ujala a je dnes schopna poskytnout pro vybrané materiálové koncepty údaje zjištěné ve spolupráci s renomovanými univerzitami a ústavy:

Údaje pro simulaci tváření a crashovou simulaci

  • Křivky tečení ze zkoušky tahem (L, Q, D)
  • Křivky tečení při vyšších stupních deformace

Cementační, zušlechtěné a pružinové oceli

  • TTT diagramy (kontinuální)
  • Austenitizace materiálu
  • Popouštění materiálu