Servis

Laboratoř

Prvním úkolem vlastních podnikových laboratoří skupiny BILSTEIN GROUP je samozřejmě zajištění trvale vysoké kvality našich dodávek. Kvalifikovaní pracovníci laboratoře zajišťují v rámci zkoušek materiálu a schvalovacích zkoušek, že budou dodrženy normy, specifikace výchozího materiálu a specifikace zákazníka. Zpětná vazba výsledků laboratoře na výrobní proces informuje o stabilitě procesu a umožňuje procesy a produkty průběžně optimalizovat.

Druhým stěžejním úkolem je podpora našich zákazníků odpověďmi na jejich materiálově-technické otázky, např. přezkoušením vzorků, nebo dodáním specifických údajů o materiálu.

Spektrum zkušebních možností v laboratořích skupiny BILSTEIN GROUP je velmi široké:

Mechanické vlastnosti:

  • Tahová zkouška podle EN ISO 6892-1
  • Zkouška hloubením podle Erichsena, dle normy EN ISO 20482
  • Tvrdost podle Rockwella HRC, dle normy EN ISO 6508
  • Tvrdost podle Vickerse HV, dle normy EN ISO 6507
  • Tvrdost podle Brinella HRB, dle normy EN ISO 6506

Chemická analýza:

  • Jiskrová spektrometrie

Povrchové vlastnosti:

  • Charakteristiky drsnosti

Metalografická zkouška:

  • Velikost zrna
  • Povrchové oduhličení
  • Stupeň čistoty