Servis

Aplikační technika

Tým techniků z oblasti materiálové a tvářecí techniky poskytuje našim zákazníkům poradenství a pomoc, pro zvládnutí nových výzev. Společně s vývojáři našich zákazníků jsou pro příslušný případ použití zjištěny optimální vlastnosti materiálu a ocelového pásu. Projekty jsou od nápadu přes sledování a dokumentování zkušebních zakázek až po zpracování u zákazníka osobně doprovázeny našimi aplikačními poradci jako Vaší technickou kontaktní osobou, aby byl zajištěn tok všech informací.

Zkušenosti v oblasti válcování ocelových pásů za studena a management znalostí v oblasti aplikační techniky zajišťují, že k mnoha otázkám můžeme zaujmout stanovisko přímo a kompetentně. Nebude-li tomu někdy tak, máme cestou našich výborných kontaktů do externích zařízení, jako jsou výzkumná pracoviště našich dodavatelů výchozích materiálů, univerzity a ústavy, mnoho všestranných možností shrnout externí vědomosti a zpracovat odpovědi.

Úzká spolupráce aplikační techniky s oblastí vývoje produktů a procesů jednak zajišťuje, že nové požadavky našich zákazníků jsou převzaty a je intenzivně zkoumána možnost jejich realizace; kromě toho také zajišťuje potřebný tok informací k našim zákazníkům o nových vývojích v oblasti našich produktů a obecně o jejich zpracování.

Vaše kontaktní osoba pro všechny otázky ohledně ocelových pásů a jejich zpracování – náš tým technických poradců.