Speciální řešení

Přehled použití

Perfektní servis – pro polotovar ve formě plochého produktu? Ano, protože při materiálovém konceptu BILSTEIN CEE válcovaném za studena nejde o „commodities“, nýbrž o technicky vysoce vyspělý produkt, přesně vyladěný pro příslušný účel použití. Počínaje dimenzováním vyráběného pásového produktu válcovaného za studena pro specifickou aplikaci, přes popis materiálu, např. pro simulaci tváření a crashovou simulaci, až po validaci vlastností, nabízí společnost BILSTEIN CEE úplný servisní komplet.

Cílem naší aplikační techniky je společně s vývojáři zajistit pro naše zákazníky optimální materiál pro příslušný díl. Ze všeho nejdříve budou při tom samozřejmě zohledněny požadavky na díl a na způsob zpracování, kromě toho ale také logistické a ekonomické aspekty.

Moderní laboratoře a intenzivní kontakt s vývojovými odděleními našich dodavatelů výchozích materiálů a také s ústavy a univerzitami zaručují široké spektrum možností k vývoji a validování materiálů.