Provedení

Povrchy

Standardně jsou produkty společnosti BILSTEIN CEE a.s. dodávány s provedením druhu povrchu MA RL. Druh a provedení povrchu lze – podle konceptu materiálů a tloušťky – v souladu s normou EN 10139 volně zvolit. Na základě individuálních dohod se zákazníky jsou k dispozici rozmanitá, od standardu se lišící provedení povrchu, vyladěná pro příslušný případ použití. Lze tak např. definovat požadavky na drsnost povrchu, které jednak podporují tvářecí procesy, kromě toho však také optimalizují vlastnosti dílu v aplikaci. Jako standard jsou k dispozici tyto varianty, příp. kombinace:

V zušlechtěném stavu lze kromě toho nastavit provedení povrchů v těchto variantách individuálně podle požadavků našich zákazníků.

Barva: lesklá, modrá, zlatá

PROVEDENÍ

Variace v detailu