• Materiál s horizontální osou
  • Zabalený materiál s horizontální osou
  • Materiál s vertikální osou
  • Zabalený materiál s vertikální osou

Provedení

Balení

Pokud není zákazníkem výslovně specifikována ochrana povrchu pásu jako bez konzervace, specifikováno jako provádí se první protikorozní ochrana zásadně ostřikem dodávaného produktu konzervačním olejem. Samozřejmě následuje další protikorozní ochrana a balení veškerého materiálu podle specifikace zákazníka nebo dvoustranných dohod. K tomu je k dispozici velký výběr možností adjustáže materiálu.

V rámci standardizace našich druhů balení máme, pokud nejsou žádné specifické požadavky zákazníka, jako standard stanoveny tyto varianty:

Materiál s vertikální osou:

Na území České republiky se svitky nebo svazky s vertikální osou běžně dodávají na dřevěných prokladech a dřevěných paletách bez dalších protikorozních opatření. Na území Evropy jsou svitky, příp. svazky během přepravy a v místě určení podle destinace, při zohlednění klimatických podmínek, opatřeny obalem z antikorozní  smršťovací fólie VCI. Pro zámořské balení mohou být svitky jednotlivě ovinuty a ve svazku ještě jednou opatřeny obalem ze smršťovací fólie VCI a uloženy do speciálních vakuovaných Al obalů a do beden.

Materiál s horizontální osou:

Také v tomto provedení je materiál na území České republiky dodáván běžně bez dalšího vnějšího obalu. Jednotlivé svitky jsou během přepravy a v místě určení podle destinace, při zohlednění klimatických podmínek, ovinuty antikorozní smršťovací fólií VCI. Svitky mohou být ještě navíc opatřeny ochranným mezikružím a vnitřní a vnější ochranou hran.

PROVEDENÍ

Variace v detailu