Optimální zpracování

Zcela dle Vašich potřeb

Mechanické vlastnosti a parametry výrobního sortimentu materiálů vyráběných v BILSTEIN GROUP jsou pro uživatele rozhodujícím kritériem při dimenzování dílů a konstrukcí. Pro výrobu dílů a jejich životnost jsou důležité také druhy povrchů a provedení, jakož i provedení a úprava hran válcovaných za studena.

Specifické hmotnosti svitků, balení a ochrana proti korozi jsou charakteristické vlastnosti výrobku, které rozhodně přispívají k dalšímu zvýšení produktivity při zpracování našeho produktu u našich zákazníků a mají výrazný vliv na to, aby naši zákazníci dostali materiál v bezchybném stavu. Vysoké specifické hmotnosti svitků znamenají kratší přípravné časy, balení specifická pro zákazníky umožňují logistický koncept vyladěný pro každou danou situaci a tím minimalizaci manipulačních časů.

Tím poskytujeme svým zákazníkům produkty upravené podle jejich požadavků s optimální manipulací a vlastnostmi vhodnými ke zpracování.

PROVEDENÍ

Variace v detailu