Moření

K odstranění okují z povrchu za tepla válcovaného pásu provozuje společnost BILSTEIN CEE a.s. vlastní mořicí zařízení s mořícími vanami. Moření se provádí v kyselině chlorovodíkové za teploty cca 75°C. Mořící linka umožňuje zpracovat za tepla válcované pásy do tloušťky max. 5,5 mm a šířky 630 mm.

dále k Válcování