Konečné stříhání

Vyráběné ocelové pásy jsou podélně děleny na šířku požadovanou zákazníkem na dvou linkách pro podélné a příčné dělení. Každé nůžky vykazují specifické charakteristické vlastnosti, aby se mohlo používat kompletní spektrum žíhání a rozměrové spektrum. Hřídelové matice s hydraulickým zajištěním zabraňují axiálnímu posunu kotoučových nožů. Spolu s extrémní přesností geometrie kotoučových nožů toto zaručuje dosažení nejužších tolerancí šířky pásu.

Jedna z dělících linek byla v roce 2014 rekonstruována za účelem rozšíření spektra dělených tlouštěk.

dále ke Kalení a popouštění