Vše jedním pohledem

Výrobní proces

Strategie nulových chyb společnosti BILSTEIN CEE a.s. vyžaduje v procesech s vysokým stupněm automatizace trvalé sledovat proces a spolehlivě kontrolovat kvalitu výrobků. Tohoto cíle je dosahováno dokonalým sledováním a dokumentací všech definovaných procesních parametrů. Pouze tak lze trvale udržovat produktivitu a jakost ve výrobě pásů válcovaných za studena na nejvyšší úrovni.

Než je materiál nasazen do výrobního procesu podporovaného pomocí BDE/CAQ (sběr provozních dat/computer-aided quality), používá společnost BILSTEIN CEE a.s. k předzásobení za tepla válcovaných pásů řízení jakosti. Před zahájením procesu je vstupní materiál nejen podroben zkoušce identity, ale je také překontrolován zkouškami a materiálovými analýzami.Tento proces je prvním stupněm v systému řízení jakosti, který setrvale provází všechny oblasti výroby – od stříhání za tepla válcovaného pásu až k přesnému dodání za studena válcovaného pásu do Vaší výroby.