Sběr provozních dat (SPD)

Všechna zařízení a pracovní úseky jsou online propojeny se sběrem provozních dat (SPD). Kromě zadání pracovní operace, popsání stavu materiálu a zpětného hlášení pracovní operace tak jsou obsluhovány všechny plánovací systémy. Odpovědní pracovníci tak mají transparentní pohled na celou výrobu.

dále k Přesnému plánování