Přesné plánování

Volitelný procesní layout našeho provozu umožňuje přímočarý pohyb materiálu nejkratšími cestami v průběhu výroby. Jednotlivá výrobní zařízení jsou ve výrobním procesu uspořádána v logickém pořadí. Plánování a řízení výroby je podporováno moderními IT nástroji – použití materiálu, obsazení zařízení a dodržení termínů je vyhodnocováno a realizováno podle zadaných kritérií. Celkové prostředí k optimalizaci řetězce procesu vyrobení zakázky tím zaručuje vysoký stupeň realizace zakázky vůči našim zákazníkům.