Impresum

Za obsah odpovídají:

Obchodní ředitel BILSTEIN CEE a.s.,
Ladislav Mezenský

Předseda představenstva BILSTEIN CEE a.s.,
Peter Uhrík

Adresa
BILSTEIN CEE a.s.

Na Louce 97

Karlova Huť
CZ-267 01 Králův Dvůr

Česká republika

Telefon +420 724 551 192
E-mail: info@bilstein-cee.cz

ID schránky: 75tevjq

Obchodní rejstřík
Městský soud v Praze
oddíl B, vložka 7603

IČ: 26688981
DIČ: CZ26688981

Právní upozornění

Autorská práva na všechny stránky této internetové nabídky 2015 BILSTEIN CEE a.s.

Společnost BILSTEIN CEE a.s. vyvíjí veškerou snahu, aby informace na těchto webových stránkách byly správné a aktuální. Chyby a nejasnosti však nikdy nelze zcela vyloučit. Společnost BILSTEIN CEE a.s. proto neručí za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Za hmotné či nehmotné škody vzniklé přímo či nepřímo použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací společnost BILSTEIN CEE a.s. neručí, pokud není prokázáno její úmyslné zavinění nebo hrubá nedbalost. Totéž platí pro data, které poskytla zdarma ke stažení. Společnost BILSTEIN CEE a.s. si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení změnit, doplnit či smazat celou webovou nabídku nebo části, nebo její publikaci dočasně či trvale zastavit. Odpovědnost za „cizí obsah“, který je poskytován například přímými či nepřímými spojeními s jinými poskytovateli (např. odkazy na ně), předpokládá mimo jiné vědomost o jejím nezákonném nebo trestném obsahu. „Cizí obsah“ je odpovídajícím způsobem označen. Společnost BILSTEIN CEE a.s. na „cizí obsah“ nemá žádný vliv a tento obsah si tedy také nepřivlastňuje. Společnost BILSTEIN CEE a.s. nemá vědomost o nezákonném nebo urážlivém obsahu na odkazovaných stránkách cizích poskytovatelů. V případě, že by odkazované stránky cizích poskytovatelů přesto měly nezákonný nebo urážlivý obsah, společnost BILSTEIN CEE a.s. se od těchto obsahů výslovně distancuje. Společnost BILSTEIN CEE a.s. vyvíjí veškerou snahu ve všech svých publikacích respektovat autorská práva použitých grafik, zvukových záznamů, videosekvencí a textů, používat vlastní vytvořené grafiky, zvukové záznamy, videosekvence a texty nebo používat grafiky, zvukové záznamy, videosekvence a texty, na které se nevztahují licence. Na všechny značky a ochranné známky zmíněné v rámci webové nabídky a případně chráněné třetími osobami se bez omezení vztahují ustanovení příslušného zákona o ochranných známkách a vlastnická práva jejich příslušných držitelů. Z pouhé zmínky nelze vyvodit závěr, že by ochranné známky nebyly chráněny právy třetích osob! Autorská práva jakýchkoli publikovaných materiálů vytvořených společností BILSTEIN CEE a.s. samotnou zůstávají vlastnictvím jejich autora. Rozmnožování nebo používání výše uvedených grafik, zvukových záznamů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez výslovného písemného souhlasu společnosti BILSTEIN CEE a.s. není povoleno. Pokud v rámci internetové nabídky existuje možnost zadání osobních nebo podnikových údajů (e-mailová adresa, jméno/název, adresa), je zpřístupnění těchto dat uživatelem výslovně dobrovolné. Pokud je to technicky možné a přiměřené, je využívání a placení všech nabízených služeb povoleno i bez uvedení těchto údajů nebo s použitím anonymních dat nebo pseudonymu. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu (již) neodpovídaly platným právním předpisům nebo jim odpovídaly jen zčásti, zůstávají zbývající části dokumentu co do obsahu a platnosti nedotčeny.